23 października, 2016

Audyt

Audyt wewnętrzny ISO

Oferujemy przeprowadzenie audytów wewnętrznych (np. przed audytem certyfikującym) oraz audytów u dostawców (klientowskich).

Audyty wewnętrzne (tzw. audyty pierwszej strony) są to audyty przeprowadzane przez organizację u siebie, dla potwierdzenia kierownictwu, że system działa skutecznie. Podstawą przeprowadzania takich audytów jest zazwyczaj udokumentowany system danej organizacji.

Powody audytów pierwszej strony:

  • jest to wymóg większości norm,
  • stanowi mechanizm sterowania wykorzystywany przez kierownictwo,
  • ma na celu skorygowanie niezgodności, zanim zostaną wykryte przez jednostki zewnętrzne,
  • jest niezbędnym elementem systematycznego doskonalenia organizacji.

Audyty wewnętrzny drugiej strony (u dostawcy) są prowadzone przez jedną firmę u drugiej. Pojawiły się one wraz z ideą audytowania przez większego nabywcę swoich dostawców. Istnieje szereg powodów dla których przedsiębiorstwo może chcieć przeprowadzić taki audyt, a do najważniejszych powodów należą:

  • audyt ten jest metodą spełnienia wymogu punktu 7.4.1. normy ISO 9001,
  • dostarczają danych pozwalających na wybór i klasyfikację dostawców,
  • są pomocne przy poprawie systemów jakości dostawców,
  • podnoszą wzajemne zrozumienie dotyczące wymagań jakości.

Przeprowadzanie audytów pierwszej i drugiej strony niesie więc za sobą wiele korzyści, jednakże aby spełniały one swoją rolę warto zlecić je doświadczonym specjalistom. Zlecenie wykonywania audytów przez audytorów z zewnątrz daje firmie oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia audytorów wewnętrznych we własnej firmie. Dodatkowo daje ono inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji – z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu. Wycenę realizacji audytów wewnętrznych ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.