1 listopada, 2016

Dezynfekcja

Dezynfekcja to postępowanie, które ma na celu zniszczenie wszelkich drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. Proces ten niszczy wszelkie formy wegetatywne mikroorganizmów, jednak nie zawsze usuwa ich formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał musi być całkowicie jałowy. Proces dezynfekcji dotyczy przede wszystkim przedmiotów oraz powierzchni użytkowych.

 

Oferta dezynfekcji

 

Większość firm oferuje dwie metody dezynfekcji: fizyczną oraz chemiczną. Ponadto stosuje się także dezynfekcję zapobiegawczą oraz ogniskową. Ta pierwsza ma na celu całkowite zniwelowanie i wyeliminowanie zagrożenia związanego z niebezpieczeństwem zakażenia drobnoustrojami i innymi mikroorganizmami. Dezynfekcja zapobiegawcza najczęściej odbywa się w takich pomieszczeniach, jak kuchnia, stołówka czy łaźnia. Dezynfekcji najczęściej poddawane są również naczynia. Z kolei dezynfekcja ogniskowa wykonywana jest jako bieżąca i końcowa. Proces bieżący podejmowany jest w samym środku ogniska zakażenia (np. przy łóżku chorego) lub w otoczeniu nosiciela. Dezynfekcja końcowa przeprowadzana jest w pomieszczeniu, w którym przebywał chory.

 

Czynniki chemiczne, które najczęściej używane są do dezynfekcji:

– czwartorzędowe sole amoniowe,

– alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy,

– aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy,

– związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol,

– biguanidy, np. chlorheksydyna,

– związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci,

– związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory,

– fiolet krystaliczny (barwnik), mleczan etakrydyny (Rivanol),

– utleniacze – nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany, np. nadmanganian potasu,

– tenzydy, np. mydła,

– kwasy i zasady.