4 września, 2016

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są niezbędne w każdej firmie.
Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw , które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Dopilnowanie obowiązku szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy.
Celem szkolenia BHP jest zapoznanie pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych.

szkolenia bhp, kutno

Przeprowadzamy szkolenia: