1 listopada, 2016

Deratyzacja Kutno

Szczury oraz myszy potrafią stanowić bardzo duże niebezpieczeństwo w gospodarstwach domowych, ponieważ przenoszą one niebezpieczne choroby. Właśnie dlatego deratyzacja jest bardzo istotnym środkiem, mającym na celu zwalczanie tych szkodników.

 

Deratyzacja – definicja i podstawowe informacje

 

Deratyzacja, zwana potocznie również odszczurzaniem ma na celu zwalczanie siedlisk takich szkodników jak myszy czy szczury. Zazwyczaj do tego celu używa się środków chemicznych, fizycznych czy biologicznych. Należy pamiętać, że szczury są nosicielami bardzo poważnych chorób (badania wskazują, że mogą być nosicielami nawet 60 chorób zakaźnych), które mogą być przenoszone zarówno na człowieka, jak i na zwierzęta. Dlatego też odszczurzanie jest tak ważnym czynnikiem, który zapobiega rozprzestrzenianiu się wszystkich tych wirusów i zarazków.

 

Zwalczanie szkodników – metody

 

Deratyzacja może być przeprowadzana za pomocą dwóch metod: fizycznej oraz chemicznej.

metoda chemiczna – polega ona na wykładaniu substancji biobójczych, które mają na celu eksterminację gryzoni w wyniku ich zatrucia. Do tego celu dobierane są specjalistyczne trutki na szczury, których odpowiednie dawki zależne są m.in. od: populacji gryzoni, gatunku szkodników, charakterystyki obiektu oraz pory roku i dostępu do źródeł pożywienia i wody.

metoda fizyczna – zależna jest ona od wielkości populacji gryzoni, miejsca ich występowania oraz miejsca nachodzenia. Należy wyeliminować wszystkie dziury, szpary oraz nieszczelne otwory, którymi szkodniki mogą dostawać się do obiektu. Następnie kolejnym krokiem jest dobór odpowiednich substancji wabiących, które sprawią, że wszystkie gryzonie zostaną zwabione w jedno miejsce, gdzie podłożona jest trutka. Trzeba pamiętać, że oprócz faktu, iż gryzonie niszczą wszelkie dobra materialne, mogą być one przyczyną problemów ze zdrowiem, zwłaszcza w przypadku osób starszych i dzieci. Skuteczna deratyzacja to jedyne wyjście, aby pozbyć się gryzoni, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i dla zwierząt.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych usług deratyzacji.