4 września, 2016

Dezynsekcja

Dezynsekcja to zwalczanie szkodliwych owadów latających oraz biegających, a także chrząszczy magazynowych, które stanowią zagrożenie dla żywności. Do szkodliwych owadów należy zaliczyć przede wszystkim komary, muchy, pchły, wszy i karaluchy oraz larwy ich jaj. Do dezynsekcji zalicza się również akaryzację, czyli zwalczanie roztoczy. W przemyśle spożywczym dezynsekcja jest obowiązkowa i cały proces reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z uwagi na fakt, iż owady są roznosicielami patogenów, a także groźnych dla człowieka chorób.

 

Usługi z zakresu dezynsekcji

 

Dezynsekcję można wykonywać na różne sposoby oraz różnymi metodami:

metoda chemiczna – za pomocą różnego rodzaju środków owadobójczych,

metoda biotechnologiczna – zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych,

metoda fizyczna – za pomocą pary, ognia, gorącego powietrza lub promieniowania ultrafioletowego,

metoda mechaniczna – poprzez wyłapywanie, trzepanie oraz oczyszczanie.

 

Użycie konkretnej metody dezynsekcji zależne jest od danej sytuacji. Każdej technologii przypisana jest pewna grupa preparatów chemicznych od I aż po IV klasę toksyczności. Wykonywanie usług związanych z użyciem poszczególnych preparatów wiąże się z posiadaniem uprawnień, które wydawane są przez WIOR. Do grupy zabiegów dezynsekcyjnych zalicza się wykonywanie usług preparatami biotechnologicznymi przy zwalczaniu i monitoringu szkodników magazynowych.

Dezynsekcją należy również nazwać wyłapywanie owadów biegających i latających za pomocą lepów wyposażonych w atraktant pokarmowy lub dyspenser feromonowy wabiący określony gatunek owadów. Zwalczanie owadów latających może się odbywać również za pomocą lamp owadobójczych, w których elementem wabiącym jest światło UV.

 

Trzeba jednak pamiętać, że środki chemiczne powinny stanowić ostateczność, ponieważ zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać dezynsekcji niż zwalczać owady.

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu dezynsekcji tak, aby byli Państwo w 100% zadowoleni ze świadczonych usług. Posiadamy niezbędne doświadczenie w tym zakresie poparte wiedzą oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt.
Wykorzystujemy nowoczesne preparaty wiodących producentów światowych.