Outsourcing BHP

Biorąc pod uwagę wymogi ciążące na pracodawcy proponuję moje usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Stawiam na szybkie i skuteczne wdrożenie zasad pracy oraz profesjonalne zakładanie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji regulowanej przez przepisy BHP. Stawiam główny nacisk na bezpieczną pracę, szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz na podstawie wykonywanych czynności opracowuje profesjonalne oraz niepodważalne[…]