Ryzyko zawodowe

Oceniając ryzyko zawodowe w rzetelny sposób, polepszasz warunki pracy oraz zmniejszasz wypadkowość w swojej firmie. Każdy Pracodawca powinien zapoznać swoich pracowników z ryzykiem wystąpienia zagrożeń na ich stanowiskach pracy. Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych[…]