1 listopada, 2016

Monitoring zakładów

Program ochrony przed szkodnikami

Wszystkie firmy produkujące, przetwarzające oraz serwujące żywność są zobligowane wdrożyć program ochrony przed szkodnikami sanitarnymi, który obejmuje procedury dzięki którym obecność szkodników będzie stale kontrolowana a drogi docierania do strefy produkcyjnej ograniczone. Pojawienie się szkodników w tej strefie i jej bezpośrednim sąsiedztwie natychmiast zauważone a ich obecność wyeliminowana.  W tym celu stosuje się monitoring obecności szkodników.
Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować  wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.
„Program Profilaktyki i Zwalczania szkodników” sporządzany jest przez firmę DDD dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności.

Jednak zawsze powinien zawierać:

 • Harmonogram – częstotliwość inspekcji
 • Protokoły z przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych i z inspekcji
 • Plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania
 • Karty kontrolne urządzeń wykorzystywanych w Programie
 • Karty zadań korygujących
 • Opis procedur – działań wykonywanych przez firmę DDD

Monitoring (ocena występowania szkodników) jest podstawowym narzędziem w metodach zwalczania szkodników.
To regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszelkich aspektów aktywności szkodników dostarczające danych do oceny dotychczasowych działań oraz do tworzenia kolejnych planów zwalczania szkodników.
Metody monitoringu stosowane przez pracowników DDD podczas inspekcji to wywiad, inspekcja wizualna oraz przegląd urządzeń do monitorowania. Podczas inspekcji oceniany jest stan pomieszczeń, budynków wraz z przyległym do nich terenem (szkodnikoszczelność).
Wszelkie urządzenia monitorujące powinny być ponumerowane, ich rozmieszczenie naniesione na plan obiektu oraz regularnie sprawdzane. Wyniki inspekcji należy dokładnie notować oraz formułować zadania korygujące, a dokumentacja z kontroli ma określać aktualny poziom aktywności szkodników.
Działania kontrolne podejmowane w ramach Programu muszą być prowadzone systematycznie, przynajmniej co 4 tygodnie. Sprawdzanie, uzupełnianie i ewentualne naprawy/wymiana  karmników deratyzacyjnych konieczne jest raz na miesiąc, natomiast chwytaczy gryzoni co najmniej 2 razy w tygodniu. Często należy dokonywać przeglądów lamp owadobójczych (wymiana lepów/czyszczenie tacek) oraz innych pułapek na owady.
Ze względu na zagrożenia, związane z niewłaściwym stosowaniem niebezpiecznych środków chemicznych i ewentualnego skażenia produktów, zabiegi z użyciem pestycydów na terenie zakładu, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników firmy DDD.
Posiadają oni odpowiednią wiedzę z zakresu biologii szkodników, która pozwala na właściwy dobór preparatów i technik  zwalczania podczas zabiegów interwencyjnych, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa żywności.  Każdy taki zabieg wymaga oceny pod kątem jego skuteczności.
Monitoring powinien być prowadzony ciągle, niezależnie od tego czy widoczne są ślady obecności gryzoni lub insektów czy też nie. Dla niezorientowanej osoby widoczny brak gryzoni czy owadów może być sygnałem do zaprzestania wykonywania usług DDD. Nic bardziej błędnego. Ciągłe prowadzenie kontroli umożliwia szybką reakcję w momencie pojawienia się zagrożenia. Monitoring umożliwia również podjęcie właściwych kroków niezbędnych do zastosowania właściwej profilaktyki i utrzymania higieny. Ekipa DDD powinna doradzać jakie kroki należy poczynić, aby obiekt był zabezpieczony przed penetracją szkodników.

Prowadzimy usługi dla:

 • zakładów produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej
 • ferm drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych
 • zakładów gastronomicznych i żywienia zbiorowego
 • ośrodków sportowych i wczasowych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • sklepów, hurtowni, magazynów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • zakładów komunalnych
 • hoteli i pensjonatów
 • szkół i przedszkoli
 • piekarni i cukierni
 • szpitali
 • itp.