Audyt BHP

Analiza warunków pracy pokaże pracownikom służby bhp, czy ich praca daje spodziewane efekty. Przeprowadzamy audyty, aby pomóc naszym klientom w identyfikacji zagrożeń i określeniu środków zapobiegawczych w celu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego[…]