Najgroźniejsze są szkodniki zbóż

Nie każdy z Nas wie z jakimi zagrożeniami może spotkać się w pracy lub domu. Ten krótki opis szkodników być może choć trochę przybliży skalę zagrożeń.

Najgroźniejsze szkodniki magazynowe zbóż to m.in.:

  • wołek zbożowy – chrząszcz mający do 5 mm dł. oraz czarną barwę ciała i punktowanie na części grzbietowej, jest też pozbawiony skrzydeł błoniastych. Jego larwy żerują w ziarnie pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, ryżu i kukurydzy. Mogą też żerować w produktach mącznych, jak makarony, pieczywo, suchary itp. Samice wygryzają w ziarnie kanaliki, w których umieszczają po jednym jaju na ziarno i zalepiają kanalik specjalną wydzieliną. Wyjątkowo tylko w ziarnach kukurydzy mogą składać po kilka jaj. W ciągu całego życia samica wołka składa w sumie ok. 150 jaj (maksymalnie nawet 700). Po 8–10 dniach wykluwają się larwy, które żerują ok. 40 dni i przepoczwarzają się. Dorosłe owady żerują jeszcze w ziarnie przez kilka dni, po czym opuszczają je przez wygryziony otwór. Uszkodzone przez wołka ziarno traci ok. 15% masy i nie nadaje się już do użytku. W ziarnach uszkadzanych przez wołka swoje jaja mogą potem składać inne szkodniki magazynowe zbóż, jak np. trojszyk ulec.
    szkodniki magazynowe zbóż trojszyk ulec
  • trojszyk ulec – owad z rzędu chrząszczy o dł. Ciała ok. 4 mm. Pochodzi z Ameryki Półn., po drugiej wojnie światowej został jednak zawleczony do Europy. W polskim klimacie występuje tylko w magazynach zboża. Samice trojszyka składają jaja (jedna samica składa do 450 jaj) w ziarnach zbóż pouszkadzanych już wcześniej przez inne owady, jak np. wołka zbożowego. W ciągu roku może powstać nawet 4–6 pokoleń.
  • mól ziarniak – owad należący do motyli, ma dł. ciała 10–14 mm. To niebezpieczny szkodnik nasion. Owad dorosły nie pobiera pokarmu, żerują tylko larwy, które żywią się głównie nasionami i zbożami, a także grzybami i niektórymi rodzajami drewna. Obecność larw tych owadów zdradzają delikatne pajęczynki łączące poszczególne ziarna. Dorosły osobnik składa 25–20 tys. jaj (zależnie od wilgotności otoczenia). Rozwój moli od wyklucia z jaja trwa 40–50 dni. W ciągu jednego sezonu może powstać aż 1–3 generacji tych szkodników.
  • mklik mączny – gatunek należący do motyli z rodziny omacnicowatych. Z wyglądu jest podobny do mola ubraniowego. Owad dorosły jest aktywny tylko w nocy i nie pobiera pokarmu, żerują tylko larwy, żywiąc się produktami przemiału zbóż. W dzień siedzą nieruchomo w ukryciu. Samica składa do 420 jaj bezpośrednio na produkty zbożowe i ich opakowania.
  • gryzonie – niszczą największe ilości zbóż. Zalicza się do tych szkodników myszy i szczury. Efektem ich żerowania jest nie tylko zjadanie ziarna, ale również zanieczyszczanie go sierścią i odchodami. Gryzonie przenoszą też wiele różnego rodzaju chorób i pasożytów.

Gazowanie zboża, ziarna – czyli zespół czynności mających na celu zniszczenie szkodliwych owadów (wołek, trojszyk, rozkruszek itp.…):
Do procesu gazowania zboża używa się fumigantów. Fumiganty są to pestycydy, które dosięgają i zabiją szkodnika, jako gaz, w ścisłym tego słowa znaczeniu.